Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası ürünümüz ile bir malın taşıma aracı ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alıyoruz.

NAKLİYAT EMTİA SİGORTALARI

Şirketimiz, mal ve eşya gruplarının bir yerden bir yere kara, hava, demiryolu ve deniz vasıtaları ile nakledilmesi sırasında meydana gelebilecek riskleri aşağıdaki teminatlara karşı güvence altına alır.
Geniş Teminat
Orijinal I.C.C.”A” /I.C.C.”Air” klozunda yazılı şartlar ile taşınan yükü aşağıda belirtilen bazı istisnalar dışında teminat altına alır.
Bazı Genel İstisnalar
Sigortalının Kasti Hareketleri Sonucu Oluşan Hasarlar,
Malın Kendi Bünyesinde Meydana Gelen Hasarlar (Ayb-ı Zati),
Yakın Sebebi Gecikme Olan Hasarlar (Temin edilmiş bir rizikonun meydana gelmiş olmasından kaynaklansa bile),
Aşınma ve yıpranma,
Ambalaj yetersizliği veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun ya da istifleme hatalarının neden olduğu hasarlar,
Geminin Donatanları, İdarecileri, Kiracıları veya Nakliyat Firmasının Mali Krizinden Doğan Hasarlar,
Kullanan herhangi bir aracın yüke ve sefere elverişsizliği,
Harp ve Grev Rizikoları (ek teminat olarak alınabilir),
Dar Teminat
Sevkiyat esnasında bir kaza (çarpma, çarpışma, devrilme) sonucu taşınan yüke gelebilecek zararları teminat altına alır. Kaza sonucu olmayan kısmi hasarlar ile hırsızlık rizikoları teminat haricidir.
Tam Ziya
Sevkiyat esnasında taşımayı yapan aracın ve malın gerçek ya da hükmi olarak tam zayi olmasını kapsar.

KIYMET NAKLİYATI SİGORTALARI

Gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları veya muhafaza ettikleri kıymetli evrak, hisse senedi, para, döviz, altın, gümüşün kara, deniz, demiryolu veya havayolu ile taşınmaları sırasındaki sigortasını Kıymet Poliçesi Genel Şartları ile temin eder.

TAŞIYICI SORUMLULUK SİGORTASI

GEMİ ONARIMCISI SORUMLULUK / TERSANE SORUMLULUĞU SİGORTASI

Gemi tamirciliği faaliyeti gösteren tersanelerin sorumluluğu altında tamir, bakım gören (yeni gemi inşası hariç) 3. şahıs teknelere ve 3.şahıslara gelebilecek zararları teminat altına alan bir sorumluluk sigortasıdır.

MARİNA İŞLETMECİLERİ HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Marina işletme faaliyetinde bulunan işletmelerin faaliyetleri sırasında üçüncü şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluğunu poliçe limit ve şartları ile teminat altına alır.

LİMAN / TERMİNAL İŞLETMECİLERİ SORUMLULUK SİGORTASI

Liman / Terminal işletme faaliyeti altında kargo, konteyner, ekipman, gemi ve diğer 3.şahıs mallarına sigortalının koruma, muhafaza ve kontrolü altındayken sorumluluğuna atfedilebilecek, 3.şahıslara veya mallarına gelebilecek maddi zarar ve kayıpları poliçede yazılı limit ve şartlar ile teminat altına alır.

DEPOCU SORUMLULUK SİGORTASI

Sigortalı tarafından işletilen ve adresleri poliçede kayıtlı fiktif depolarında depolanmış bulunan 3.şahıslara ait malların depo içerisinde istiflenmesi, boşaltılması ve yüklenmesi sırasında mallarda doğrudan fiziksel olarak meydana gelecek zararlarla, hırsızlık sonucu meydana gelecek kayıplar neticesinde zarar ve ziyandan dolayı açılan davalar gereğince ödenmesi gereken miktarlar poliçede yazılı limit ve şartlar ile teminat altına alınır.

GEZİNTİ TEKNESİ / YAT SİGORTASI

Gezinti Tekneleri (Yat)
Özel amaçlı tüm teknelerin sefer halinde ya da çekek yerinde bulunduğu esnada oluşabilecek risklerin teminat altına alındığı sigortadır.
Gezinti Teknesi / Yat Sigortaları Teminatları
Institute Yacht Clause (1.1.85)(Cl.328) – Geniş Teminat
Teminat verilen başlıca rizikolar;
Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar,
Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem,
Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar,
Enkaz kaldırma masrafları,
Başka bir tekneye, 3. şahıslara veya mallarına verilebilecek zararlardır.
Tam Ziya (Total Loss Only) – Dar Teminat
TİCARİ TEKNE SİGORTALARI

Ticari amaçlı kullanılan tüm teknelerin sefer halinde ya da çekek yerinde bulunduğu esnada oluşabilecek risklerin teminat altına alındığı sigortalardır.
Bu sigorta ile ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan tekneler, genel olarak aşağıda belirtilen rizikolara karşı teminat altına alınır.
Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar,
Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem,
Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar,
Başka bir tekne ile çarpışması (çatışma) sonucunda çatılan gemiye karşı yasal sorumlulukları,
Kaptan ve gemi personelinin kusuru sonucu sigortalı gemiye gelebilecek zararlar,
Şaftların kırılması, kazanların patlaması, gizli kusur sonucu sigortalı geminin zarar görmesi.
TEKNE İNŞAA SİGORTALARI

Ticari tekne ve yatların inşası esnasında meydana gelebilecek riskler ile teknenin denize indirilmesini, deneme seyirlerini teknenin donatana teslim edilene kadar teminat altına alır.